B"H

CORSI APERTI A TUTTI

RELAZIONE DI COPPIA E KABBALAH

entrata libera

 

 

Torna all'indice

 

kabballart@gmail.com

 

 

Torah - Arte e Kabbalah - Scienza e Kabbalah - Israele - judaica - musica - fotografia - cinema ebraico - contatti - attività

shazarahel - Arte e Kabbalah - Sapienza della Verità - Tobia Ravà - David Friedman - Esrher Ghenassia - Berger - kabbal-art